Zaproszenie na konferencję


Szanowni Państwo,
 
W imieniu realizatorów projektu: Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa i Gminy Miejskiej Poznań - Urzędu Miasta Poznania mamy zaszczyt zaprosić na konferencję nt. „Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?”, zamykającą realizację innowacyjnego projektu partnerskiego „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, parlamentu, ekspertów z sektora biznesu i nauki, zaangażowanych w realizację projektu, przedstawicieli mediów zajmujących się tematyką administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.

Termin konferencji:
23 – 24 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjne Kopernika
Warszawa, ul. Kopernika 30

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do udziału w Konferencji (pdf)

 

INFORMACJE O REJESTRACJI

Rejestracji udziału w konferencji można dokonać w następujący sposób:

 • Wypełniając formularz rejestracji on-line
 • Przesyłając wypełnione zgłoszenie (plik pdf do pobrania)

na adres elektroniczny: mjup-umkrakow@mjup-projekt.pl lub na numer faksu (22) 825 91 52

UWAGA:

 • Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.
 • O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w liczbie uczestników z poszczególnych gmin, w przypadku dużej liczby zgłoszeń na konferencję.
 • Każda osoba powinna być zgłoszona na oddzielnym formularzu.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.

Regulamin uczestnictwa w konferencji (pdf)

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 • Rezygnacja powinna być przekazana w formie pisemnej nie później niż 16 listopada 2015 r., na adres elektroniczny: mjup-umkrakow@mjup-projekt.pl lub na numer faksu (22) 825 91 52.
 • Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami udziału uczestnika, który nie przekazał powiadomienia o rezygnacji w oznaczonym terminie i nie wskazał osoby na swoje miejsce.
 • W przypadku braku możliwości udziału w konferencji, uczestnik powinien zaproponować na swoje miejsce inną osobę z tej samej instytucji.

 

ANKIETA EWALUACYJNA

Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie i przekazanie do recepcji konferencji ankiety ewaluacyjnej.
Ankieta ewaluacyjna w formacie (pdf)Miejsce konferencji, noclegi


Centrum Konferencyjne Kopernika
00-336 Warszawa
ul. Kopernika 30

Centrum Konferencyjne Kopernika znajduje się na 1 piętrze zabytkowej kamienicy, w ścisłym centrum Warszawy, pomiędzy ulicą Tamka a ulicą Świętokrzyską, w pobliżu stacji Metro Świętokrzyska.

 

DOJAZD

CK Kopernika znajduje się w odległosci około 2, 5 km od Dworca Centralnego. Przejazd komunikacją miejską z Dworca Centralnego do CK Kopernika zajmuje około 17 minut.

 

NOCLEGI

Dla uczestników konferencji spoza Warszawy, którzy zechcą skorzystać z noclegu zostanie zapewniony pobyt w hotelu Atos** , położonym przy ulicy Mangalia 1. Uczestnicy będą kwaterowani w pokojach jednoosobowych.

Organizator zapewnia następujące dodatkowe usługi:

 • Przejazd autokarem na trasie CK Kopernika – hotel Atos w dniu 23 listopada;
 • Kolację w dniu 23 listopada w restauracji hotelu Atos;
 • Przejazd z hotelu Atos do CK Kopernika w dniu 24 listopada.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym;
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14:00 w dniu 23 listopada, a kończy się o godz. 12:00 w dniu 24 listopada;
 3. W dniach konferencji uczestnicy będą mogli skorzystać z szatni i przechowalni bagażu na terenie Centrum Konferencyjnego Kopernika;
 4. Wyżywienie w trakcie 2-dniowej konferencji obejmuje przerwy kawowe, obiady;
 5. Kolacja zostanie zorganizowana w restauracji hotelu Atos;
 6. Korzystanie z parkingu hotelowego jest płatne – koszt 30 zł / doba
 7. Autokary odwożące gości do hotelu Atos, zostaną podstawione w okolicach CK Kopernika, po zakończeniu konferencji w dniu 23 listopada.

Recepcja konferencji będzie informowała uczestników o dokładnym miejscu podstawienia autokarów i godzinie odjazdu.

Z kolacji mogą również skorzystać osoby nienocujące.

Uwaga: Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do i z Warszawy oraz kosztów przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy

Internetową rejestrację uczestnictwa oraz rezerwację noclegów prowadzi:
Wykonawca zamówienia:
Holiday Travel Sp. z o.o. Biuro Kongresów
ul. Nowowiejska 10
00-653 Warszawa
Telefony: (22) 21 00 654, 663, Fax : (22) 825 91 52, Tel.kom. 783 189 934
e-mail: mjup-umkrakow@mjup-projekt.pl;Informacje o Projekcie i Produkcie Projektu


MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (MJUP)
Po kliknięciu w pozycje poniższego wykazu, otrzymacie Państwo dostęp do szczegółowych informacji zamieszczonych na stronie:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=54514

INFORMACJE O PROJEKCIE MJUP
STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU [pdf]
WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PROJEKTU MJUP
PREZENTACJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU MJUP
UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU PROJEKTU MJUP I WŁĄCZANIE GO DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI
KATALOG WSKAŹNIKÓW DLA MIESZKAŃCÓW [pdf]

 

WERSJA DEMO I FILMY INSTRUKTAŻOWE DLA WERSJI DEMO SYSTEMU STRADOM

 
AKTUALNOŚCI

PREZENTACJE PRODUKTU W MIASTACH ZAINTERESOWANYCH
KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA
WALIDACJA PRODUKTU

(...)

Prelegenci


Zbigniew Krzysztyniak
Zbigniew Krzysztyniak
Moderator
 

Członek Zarządu Polskiej Agencji Prasowej PAP w latach 2010 - 2013. Korespondent PAP w Czechach,  radia Zet i Telewizji Polskiej przez okres 20 lat obsługując Czechy, Słowację i Węgry. Był dyrektorem d/s komunikacji w czeskim holdingu petrochemicznym Unipetrol, należącym do Grupy Orlen, nadzorował również dział IR oraz marketing. Uczestniczył we wprowadzaniu na rynek czeski i słowacki polskiego mBanku. Był dyrektorem zarządzającym BGI Polska w grupie doradztwa inwestycyjnego  Burgus, odpowiadając m.in. za przygotowanie dla czeskiego holdingu EPH akwizycji kopalni Silesia w Czechowicach. Ponadto był wykładowcą m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie Dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

 

 
Krzysztof Pakoński
Krzysztof Pakoński
Członek Grupy Sterującej Projektu
 

Doktor nauk technicznych, w latach 1992 – 1998 wiceprezydent Krakowa (budżetowanie, przekształcenia własnościowe), 1998 – 2004 konsultant w programach skierowanych do samorządów USAID, Banku Światowego oraz Fundacji Bartelsmana. Od roku 2003 jako Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego, posiada międzynarodowe certyfikaty audytorskie CIA (audyt wewnętrzny) CISA (audyt systemów informatycznych). W latach 2013 – 2015 pracował w Zarządzie Instytutu Audytorów Wewnętrznych opiekując się Kołem Audytorów JST, od kilku lat jest także członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów. Od 2011 roku zaangażowany w projekt MJUP jako członek Grupy Sterującej.

 

 
Piotr Wierzchosławski
Piotr Wierzchosławski
Kierownik Projektu
 

W Urzędzie Miasta Krakowa zatrudniony od 1997 r. W latach 1997 – 1998 był Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji pozarządowych, wdrożył i koordynował program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 2005 r. kieruje Referatem Monitorowania Procesów i Zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru – komórką odpowiedzialną za koordynację planowania i monitorowania zadań budżetowych zgodnie z przyjętą w Krakowie metodyką budżetu zadaniowego, monitorowanie procesów zdefiniowanych w ramach Systemu Zarządzania Jakością oraz analizę ryzyka na poziomie operacyjnym. Inicjator i kierownik innowacyjnego projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (2011 – 2015), finansowanego ze środków POKL, realizowanego w partnerstwie z miastem Poznań, którego celem była integracja oraz rozwój metod i narzędzi zarządzania JST w celu poprawy jakości informacji zarządczej - a w rezultacie poprawy jakości usług publicznych oraz jakości życia.

 

 
 
Piotr Mizia-Ossoliński
 

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA) oraz certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Doświadczony audytor wewnętrzny oraz trener, obecnie specjalizuje się w sektorze publicznym, w szczególności w obszarze IT.

 

 
Joanna Sobkowiak
Joanna Sobkowiak
 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Administracja i studiów podyplomowych: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej oraz Zarządzanie organizacją. Od 2009 r. zajmuje się koordynacją kontroli zarządczej, w tym analizą ryzyka w Mieście Poznaniu. Obecnie specjalista ds. analiz procesów zarządczych w Wydziale Organizacyjnym UMP.

 

 
Michał Łakomski
Michał Łakomski
 

Odpowiada za projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania w Urzędzie Miasta Poznania. Od początku kariery zawodowej związany z Miastem Poznań. Pracował m.in. w dziale inwestycji Aquanet S.A. i Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP. Od 2011 kieruje Oddziałem Systemu Zarządzania w Wydziale Organizacyjnym UMP. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing i podyplomowych studiów „Aplikacje internetowe i mobilne” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

 
Wiesław Samitowski
Wiesław Samitowski
 

Specjalista z zakresu zarządzania i rachunkowości z praktyką zawodową od 1977 r. (dr nauk ekonomicznych). Kierował realizacją przeszło tysiąca projektów doradczych dla kilkuset przedsiębiorstw. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów biznesowych oraz we wdrażaniu oczekiwanych przez Klientów zmian. Pracując w latach 1977 - 1996 jako wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz obecnie Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości nabył bogate umiejętności przekazywania wiedzy niezbędnej praktykom dla podnoszenia poziomu zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kierując od 1988 r. spółkami oraz pracując w radach nadzorczych uzyskał wszechstronne doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania. Jest autorem ponad 30 artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej. Uzyskał prestiżowy tytuł Certyfikowanego Doradcy w Zakresie Zarządzania (CMC). Od maja 2010 r. Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych (SDG), zajmującego się stymulowaniem rozwoju rynku usług konsultingowych w Polsce.

 

 
Anna Strzebońska
Anna Strzebońska
 

Socjolog, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Finalizuje doktorat z wykorzystania metod syntezy wyników w badaniach ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji metaanalizy (zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym) w procesie metaewaluacji. Specjalizuje się w metodologii badawczej, metodologii ewaluacji i analizie polityk publicznych.
Doświadczenie badawcze zdobyła w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie nieprzerwanie od 2004 r. łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i ewaluacyjnych – w tym od 5 lat prowadzi badania ewaluacyjne oparte o metodologię oceny efektów interwencji. Koordynuje wieloletnie programy badawcze np. moduł ofert pracy w systemowym projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Socjologii UJ.
Aktualnie jest członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, która stawia sobie za cel popularyzowanie i podnoszenie poziomu wiedzy o nowych metodach badań społecznych, analizie danych oraz ich zastosowaniu w środowisku akademickim, biznesowym i instytucjach publicznych.

 

 
Jacek Woźniak
Jacek Woźniak
 

Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i planowania strategicznego. W latach 1999-2015 dyrektor departamentów polityki regionalnej w Urzędach Marszałkowskich w województwie Podkarpackim a następnie Małopolskim. Przewodniczący zespołów roboczych opracowujących Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2010 i Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, współautor obu strategii. Inicjator prac nad Strategią Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 (Małopolski i Śląska). Pomysłodawca Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, był także zaangażowany w prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciel akademicki, autor licznych artykułów poświęconych polityce regionalnej. Od sierpnia 2015 r. z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.

 

 
Michał Chrzanowski
Michał A. Chrzanowski
 

Socjolog, badacz i wykładowca akademicki. Członek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Prowadzi zajęcia na Instytucie Socjologii UJ z zakresu metodologii badań społecznych oraz statystycznej analizy danych. Uczestniczył w realizacji projektu MJUP m.in. przez przygotowanie badań społecznych wskaźników JŻ i JUP oraz opracowanie raportu z badań. Autor projektu badawczego Barometr Krakowski. Właściciel agencji badawczej”.

 

 
Przemysław Budziło
Przemysław Budziło
 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie socjologii oraz filozofii. Doradca i badacz (analizy Desk Research oraz wywiady pogłębione); jako badacz nadzoruje projekty badań jakościowych i ilościowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, prowadził wykłady poświęcone technikom badania rynku oraz socjologii wizualnej, jest autorem publikacji naukowych. Członek międzynarodowego stowarzyszenia badaczy rynku ESOMAR.

 

 
Katarzyna Śpiewok
Katarzyna Śpiewok
 

Katarzyna Śpiewok posiada ponad 19-letnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, w tym ponad 13-letnie na stanowisku kierowniczym w urzędzie miasta na prawach powiatu. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Urzędu w Gliwicach. Odpowiada m.in. za kształtowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostce samorządu terytorialnego.

 

 
Bożena Żmijewska
Bożena Żmijewska
 

Absolwentka Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007-2008 pracowała w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Od 2009 r. związana zawodowo z Urzędem Miejskim w Gdańsku, gdzie pracuje w Wydziale Polityki Gospodarczej w Referacie Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych. Brała udział w realizacji projektów, których celem było opracowanie systemów monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia dla województwa pomorskiego i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Realizuje liczne badania ankietowe na potrzeby miasta Gdańska. Aktualnie przygotowuje system monitoringu Strategii Rozwoju Miasta - Gdańsk 2030 Plus.

 

 
Cezary Trutkowski
Cezary Trutkowski
 

Doktor nauk humanistycznych. Konsultant samorządowy i badacz społeczny, pracownik Instytutu Socjologii UW. Od kilkunastu lat prowadzi badania w zakresie działalności samorządów terytorialnych, kształtowania samorządowych polityk publicznych, kapitału społecznego oraz rozwoju lokalnego. Jako ekspert Rady Europy wspomagał rozwój samorządów w większości krajów bałkańskich i na Kaukazie. Współpracował także z UNDP, OSCE i Bankiem Światowym, oraz z licznymi instytucjami krajowymi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu strategicznych dokumentów rozwojowych. W kilkudziesięciu polskich jednostkach samorządowych realizował badania warunków życia i jakości usług publicznych. Jest doradcą Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

 
Dariusz Jacek Socała
Dariusz Jacek Socała
 

Dariusz Jacek Socała, absolwent studiów socjologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w metodologii badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad projektami badawczymi (projektowanie kwestionariuszy, metodologia realizacji badań, dobór próby oraz koordynacja badań). Posiada doświadczenie zawodowe związane z tematyką projektu (prowadził m.in. badanie ilościowe opinii publicznej na temat postrzegania woj. małopolskiego wśród mieszkańców dużych miast w Polsce oraz badanie na temat usług komunalnych w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa).

 

 
 
Marek Wiewióra
 

Marek Wiewióra, doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Urzędnik mianowany, zatrudniony w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów na stanowisku radcy ministra.

 

 
 
Szymon Łytek
 

Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat. W latach 2002 – 2006 – radny gminy Czernichów. Od 15 lutego 2006 r. do 29 listopada 2006 r. – osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Czernichów wyznaczona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 29 listopada 2006 r. (nadal – trzecia kadencja) – Wójt Gminy Czernichów. Doraźna działalność dydaktyczna na uczelniach wyższych i kursach doskonalących w zawodach administracyjnych.

 


Program konferencji


Program konferencji (pdf)Organizatorzy, Patronat Honorowy i Medialny


 

Organizatorzy

Wykonawca zamówienia
Holiday Travel Sp. z o.o. Biuro Kongresów
Holiday Travel Sp. z o.o.
Biuro Kongresów
ul. Nowowiejska 10,
00-653 Warszawa
Telefony: (22) 21 00 654, 663, Fax : (22) 825 91 52, Tel. kom. 783 189 934
e-mail: mjup-umkrakow@mjup-projekt.pl;
 
Pytania w sprawach organizacyjnych prosimy kierować do Wykonawcy – Holiday Travel Sp. z o.o. telefonicznie lub mailowo.
 
Koordynator Konferencji
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
tel. +48 12 616 84 28
tel. +48 12 616 12 94
e – mail: wierzchoslawskip@um.krakow.pl
palisbe@um.krakow.pl
 
Partner projektu – współorganizator konferencji
Gmina Miejska Poznań - Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 

 

Patronaty honorowe

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Finansów
 

 

Patronaty medialne

Dziennik Rzeczpospolita
Dziennik „Rzeczpospolita”
Pismo Samorządu Terytorialnego
Pismo Samorządu Terytorialnego
Serwis Samorządowy PAP


 
www.efs.gov.pl